sindicaturadecomptes - PROYECTOS EXTRAORDINARIOS EMPRESA SOCIAL

Vaya al Contenido
Aquest producte ha estat fabricat artesanalment a València en els tallers de l'empresa social Proyectos Extraordinarios per a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta proposta d'economia circular, s'adopta un doble compromís: el social, ja que ha estat fabricat per dones amb dificultats d'accés al mercat laboral, i el mediambiental, ja que per a la seua confecció s'han reutilitzat lones i publicitàries de PVC descartades una vegada complida la seua funció.
En aquest vídeo es mostra el procés de fabricació.

Este producto ha sido fabricado artesanalmente en Valencia en los talleres de la empresa social Proyectos Extraordinarios para la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

Con esta propuesta de economía circular, se adopta un doble compromiso: el social, ya que ha sido fabricado por mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral, y el medioambiental, ya que para su confección se han reutilizado lonas y  publicitarias de PVC desechadas una vez cumplida su función.
En este vídeo se muestra el proceso de fabricación.

© 2024 Proyectos Extraordinarios Empresa Social
Camí Nou 36, 3ª Planta .46910 - Benetússer (Valencia)
info@proyectosextraordinarios.social
Camí Nou 36, 3ª Planta .46910 - Benetússer (Valencia)
info@proyectosextraordinarios.social
Regreso al contenido